Dịch vụ hỗ trợ tiếp cận vốn

SKC hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với cả hai nguồn vốn tín chấp và thế chấp:

1. Tín chấp (không cần tài sản thế chấp):

- Lãi suất từ 9,6%, không bảo hiểm, giải ngân bằng tiền mặt.

2. Thế chấp:

- Lãi suất từ 7,5%, hỗ trợ lên tới 120% giá trị tài sản.

    close

    ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN