Dịch vụ tài chính kế toán

Các vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp SMEs (doanh nghiệp vừa và nhỏ) khi không tiếp cận được với nguồn vốn của các tín dụng, đặc biệt là ngân hàng đó là các chỉ số về tài chính không thoả được các điều kiện của các ngân hàng đưa ra.

Dịch vụ kế toán của SKC giúp cho các doanh nghiệp:

- Thoả các điều kiện về các chỉ số tài chính khi làm việc với các tổ chức tín dụng đặc biệt là ngân hàng.

- Đảm bảo cho doanh nghiệp một báo cáo tài chính có thể làm việc với các cơ quan thuế.

- Tư vấn các kĩ thuật về tài chính để đảm bảo doanh nghiệp có thể tiếp cận với không chỉ một tổ chức tín dụng mà còn nhiều tổ chức tín dụng khác nhau.

- Đảm bảo nguồn vốn giúp doanh nghiệp vận hành theo những kế hoạch đề ra.

- Ngoài ra chúng tôi còn hợp tác với công ty với vốn đầu tư nước ngoài Port Cities hỗ trợ tư vấn và thiết lập trình vận hành hệ thống quản lý doanh nghiệp cho doanh nghiệm SMBs (ERP).

close

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN